Natječaji

Info o natječaju

Klijent: Natječaj za izradu idejnog
arhitektonsko-urbanističkog rješenja crkve
i pastoralnog centra s dječjim vrtićem
na području Brigi – Lokvice

Date: 2014

Copyright: www.studio-artis.com

KONCEPT

Lokacija je sa sjeverne strane limitirana prometnicom i pročeljem stambene građe skoro ruralnog tipa, s istočne strane benz inskom pu m pom, a s južne strane nesređenom obalnom linijom. Taj nepretenciozni “predprostor” grada Trogira dobiva novi bazni sadržaj za razvitak tog dijela naselja. Crkva i njoj bliski sadržaji dominantna su tema dalmatinske urbane povijesti. Nastajali su zajedničkim snagama žitelja kao nužni društveni sadržaji javnog karaktera. Uz crkvu se formiralo javni trg-pjacu, te bratovštine, škole i slične društvene sadržaje koji su u koheziji bili fizički nositelji svih društvenih i kulturnih događanja naselja. Grad Trogir odlično je očuvan primjer sakralnog sklopa tipičnog za povijest naših krajeva. U postojećem heterogenom urbanom tkivu predgrađa Trogira – crkva, pastoralni centar i dječji vrtić postaju nositelji identiteta prostora _klica javnog života i društvenog razvitka periurbanog, nedefiniranog obalnog tkiva-Brigi Lokvice. Pozicioniranje ključnih zgrada bitno je za kreiranje javnog prostora-trga koji povezuje sjeverni pristup urbanom kompleksu s planiranom obalnom šetnicom na jugu. Centralnim pozicioniranjem javnog zajedničkog prostora, intimizira se crkva s istočne strane od pastoralnog centra i vrtića sa zapadne strane. Postavljanjem središnje javne osi trga, crkva je dobila svoj reprezentativni pristupni trg s kojeg se pristupa i pastoralnom centru. Spiritualnom prostoru crkve pripada istočni dio lokacije (crkva i zvonik), a pastoralnom centru s župnim dvorom i vrtićem zapadna strana lokacije- orijentirana prema trgu, obalnoj šetnici i gradskom vrtu. Denivelacijom javnog vanjskog prostora (trga) se artikulira urbani postav zadanih objekata. “Uvlačenje” šetnice sa sjeverne prometnice na trg ispred crkve i pastoralnog centra se postiže dijagonalnim stubištem koje usmjerava posjetitelje iz smjera grada Trogira na trg ispred crkve. Ulazni prostor crkve i pastoralnog centra je povišen te se spušta u interijere. S trga se javna ploha lagano širi i pada prema obalnoj šetnici na jugu i njenim javno-društvenim sadržajima. Ploha predstavlja prostornu prazninu nužnu za sagledavanje objekta. Energija urbanih tokova obalne šetnice se pojačava i nadopunjuje tom kosom javnom plohom trga koja preusmjerava posjetitelje prema sadržajima.

POVIJESNI KONTEKST

Srednjovjekovni grad Trogir formiran je u razdoblju od XIII. do XV. stoljeća unutar zidina koje je Venecija obnovila u XV. stoljeću, izgradivši još dvije i danas očuvane tvrde: kaštel Kamerlengo i kulu svetog Marka. Zidine su porušene početkom XIX. stoljeća, no Trogirani i dan danas žive svoj društveni život unutar slikovitih kamenih uličica s nekoliko divnih palača kojima se dolazi se na Narodni trg. Sa sjeverne strane u grad se ulazi kroz kasnorenesansna gradska vrata iz XVII. stoljeća. Srednjovjekovna struktura grada Trogira svjedoči o elementima javnog prostora koji su gradili društveni život. Prostran i trg ispred katedrale, reprezentativna ulazna gradska vrata, portal katedrale ili vješto isklesan zvonik bili su nositelji identiteta grada i njegove društveno-socijalne reprezenta bilnosti.

MORFOLOGIJA NOVOG URBANOG TKIVA

Memorija kamena kao glavna materija gradnje kroz povijest u Dalmaciji korištena je kao bazni element oblikovanja plašta sjevernog pročelja koji homogenizira različite tipove javno-društvenih sadržaja koji se pružaju prema jugu. Za prolaznike koji prilaze kompleksu sa sjevera, kameni plašt sjevernog pročelja je reprezentativno platno s efektom “intrige”. U isto vrijeme nagovještava i skriva reprezentativan prostor. Kada se prilazi kompleksu sa sjeverne strane, osmišljena ploha pročelja parira postojećem heterogenom nepretencioznom prostoru. U sjevernom pročelju urezani otvor s dijagonalnom skalinadom poziva prolaznika da pristupi trgu i pripadajućim sadržajima, da se prebaci u pješačku zonu obalne šetnice.

Info o natječaju

Klijent: Natječaj za izradu idejnog
rješenja za Art forum galeriju u
Zagrebu

Date: 2014

Copyright: www.studio-artis.com

KONCEPT

Umjetnička galerija Akademije likovnih umjetnosti ALUARTFORUM

_ Intenziviranje urbanog prisutstva Akademije u život grada _kolektiviziranje sadržaja i ponude

_”ODLJEV ŠUPLJINE” *_punjenje “šupljine” niza_artikuliranje prostora AAF-a kao pripadajućeg kulturološkog sloja određene urbane matrice Ilice i Akademije

_RESTRUKTURIRANJE TRAJEKTORIJE javnog uličnog tkiva od Ilice do vrta.

_PARTER galerije _poligon za aktivni dijolog izmedu dvorišnog vrta Akademije i Ilice. Motivi partera _horizontalni i vertikalni poligoni prostora.

“K‘A”-kafić Akademije i tribine u ulaznom holu galerije “odlijevaju” prolaznike Ilice u vrt te diskretno daju uvid u kompleksnost sadržaja interijera.

_INSCENACIJA JAVNOG PROGRAMA prizemlja _dvoetožni kafić završava krovnom tribinom za sjedenje prema vrtu, a teatrin u ulaznom prostoru postiže, mogućim sadržajem i rezom u ploči, aktivaciju ” izloga”.

_”OFF PROSTOR” _prizor izvan “kadriranog prolaza” _vertikalni void galerije s adaptiranim prostorima (radionicama) postaje šupljina za dijalog eksterijera i interijera, šupljina prema zgradi Slave Raškaj za ovješene ili projicirane instalacije.

Poput šupljine za mobitele.

Samo promatranje mobila smanjuje mentalnu napetost te “provjetrava” um. Bit mobila je u ravnoteži i pokretu. Čak i najnježnije, na ostalim objektima nevidljivo strujanje zraka potiče mobil na pokret. Mobili su se diljem svijeta upotrebljavali za “zaštitu” kuće od lopova i loših ljudi, a i danas se stavljaju iznad kolijevki da smiruju djecu, dok su ih nekoć trebali i “štititi”.

Ostavljena je mogućnost povezivanja AAF-o sa susjednom zgradom.

_”VIZUALNI PEJZAŽ IZLOŽBE” _izložbeni postavi su prostorna konstanta, bijelo platno ujedno i za tihe kontemplacije i za performativno interaktivno iskustvo. Povremeni postavi se mogu, po potrebi, ekstrudirati u radionice, izolirati u bijelu kutiju i vizualno integrirati s šupljinom na istoku.

Stalni postav se “odljeva” preko izložbenog prostora na rampi ophoda. Šetnja ophodom kroz izložbene eksponate vodi do prostorije stalnog postava.

“VERTIKALNE VITRINE MEMORIJE” _postavljanjem čuvaonica u vertikalnu os uz glavnu komunikaciju, oslobađa se centralni prostor za izložbe. One ostaju kontrolirane, no postaju vitalna konstanta saglediva iz izložbenih i komunikacijskih prostora.

“RITAM SJENE” _kroz fasadni oklop se uvodi kontrolirano, indirektno, difuzno dnevno svjetlo ko je prati matricu konstrukcije galeri je i matricu fasadnih otvora niza. U slučaju približavanja promatrača, pruža pogled na Ilicu.

“MULTIPERFORMATIVNOST”  _kompleksnost prostora AAF–a omogućuje punjenje galerije različitim mogućnostima izložbenog postava. Kompleksnost prostora potiče inventivnost u korištenju prostora i postavljanju izložbi.