Menu

Zelena gradnja < back to home

Green Building Professional stručnjaci s certifikatom – što rade, kojim se znanjima mogu pohvaliti i tko u Hrvatskoj ima certifikat GBPro?

Certificirani Green Building Professionals predstavljaju stručnjake koji su tijekom jednogodišnjeg multidisciplinarnog edukativnog programa istog imena odslušali ukupno 12 edukativnih modula o svim područjima zelene gradnje. Po završenim modulima, pristupili su završnom ispitu te ga uspješno položili i stekli status certificiranog Green Building Professionals-a. U tri godine održavanja edukacije u organizaciji Hrvatskog savjeta za zelenu gradnju, upisano je više od 130 polaznika te ih je do sada ukupno 85 dobilo međunarodni certifikat Green Building Professional.

Oznaka “međunarodni” proističe iz činjenice da je edukacija osmišljena u suradnji Svjetskog savjeta za zelenu gradnju (www.worldgbc.org) i Europske mreže savjeta za zelenu gradnju (European Regional Network for Green Building) stoga je edukacija identična u svim zemljama Europe i svijeta, a uspješni studenti svoje znanje mogu dalje prenositi iz jedne zemlje u drugu, jer dio programa, osim internacionalnog pristupa zelenoj gradnji, obrađuje i temu nacionalne zakonske regulative i specifičnosti u graditeljstvu svake pojedine zemlje.

Ciljevi zajedničke edukacijske platforme na nivou ERN-a

Ciljevi su razvojni i s dugoročnim pozitivnim efektima: kreirati uvjete za bolju komunikaciju u okviru industrije koja obuhvaća područje zelene gradnje i to: vlasnike zgrada i najmoprimce, investitore/developere, financijske i posebno bankarske institucije, građevinske tvrtke, arhitekte, projektante, inženjere strojarstva i elektrotehnike, upravitelje zgrada, certifikatore, pripadnike akademske zajednice, odvjetnike te sve druge relevantne dionike graditeljske industrije omogućiti održavanje jedinstvenih edukacija najviše moguće kvalitete kako bi se stvorila i sinergijski djelovala grupa internacionalnih i nacionalnih stručnjaka za zelenu gradnju promovirati World GBC koji promiče i podržava međunarodne certifikate za zelenu gradnju (npr. LEED, BREEAM, DGNB…) ukoliko je to neophodno u zemljama u kojima ne postoji certifikati za zelenu gradnju ili postoje tek neki djelomični certifikati (npr. Certifikati energetske efikasnosti) asistirati svim disciplinama u okviru graditeljskog procesa uz demonstraciju uspješnog „business case-a“ za zelene zgrade kreirati respektabilnu stručnu zajednicu multidisciplinarnih kompetencija a nacionalnim tržištima, a radi primjene svih principa zelene gradnje Green Building Professional cjelogodišnji edukacijski program namijenjen je profesionalcima iz različitih relevantnih disciplina uključujući arhitekturu, graditeljstvo, strojarstvo, elektrotehniku, ekonomiju, financije, pravo,  marketing; potom vlasnicima zgrada, zakupcima, poslovnim subjektima, investitorima, financijskim institucijama, građevinskim kompanijama, dobavljačima proizvoda i usluga u graditeljstvu, znanstvenicima i studentima, zaposlenicima u javnoj upravi – svima onima koji imaju za cilj biti usklađeni sa najnovijim trendovima u zelenoj gradnji te korištenju i održavanju prostora koje ima za cilj postizanje visoke kvalitete života i rada u prostorima i ostvarenje ušteda. Stoga je njegova osnovna vrijednost u integriranom pristupu svim pojedinim procesima u ukupnom graditeljskom ciklusu.

Opis i ciljevi Green Building Professional edukativnog programa

Green Building Professional je inovativni edukativni program koji se među članicama Svjetskog savjeta za zelenu gradnju tretira kao „open source“ znanja i vještina na području zelene gradnje. Pogotovo je privlačan mlađim članicama WGBC-a koje u okviru svog djelovanja žele tržištu u najširem smislu graditeljske industrije i svojim članovima ponuditi kvalitetan i vrijedan multidisciplinarni edukativni program. Europska mreža savjeta za zelenu gradnju daje potpunu podršku svim nacionalnim Savjetima u formiraju zajedničke edukativne platforme pružajući informacije o najnovijim saznanjima iz područja zelene gradnje te osiguravajući vrhunske stručnjake – predavače, svjetske eksperte u području zelene gradnje koje predlaže European Education Task Force. Krajnji cilj Green Building Professional edukativnog programa je podizanje naraštaja multidisciplinarnih stručnjaka u području zelene gradnje, njezinog projektiranja i financiranja; ekoloških materijala za gradnju, opremanje i rekonstrukciju zgrada; procjene vrijednosti i životnog ciklusa zgrada s obzirom na zelene elemente; oblikovanje krajobraza, dizajn rasvjete, ostvarivanja ušteda kroz reciklažu i uštedu energije, efikasno korištenje vodnih resursa; odabir održive lokacije i upravljanje istom; nacionalnu regulativu i certificiranje te međunarodne certifikate za zelenu gradnju LEED, BREEAM ili DGNB – u cjelini kreiranje radnog i životnog prostora koji će biti zdraviji, ugodniji i produktivniji, energetski učinkovit, ekonomski isplativ, zdrav za okoliš i čovjeka – a sve temeljem zelenih principa i održivosti.

Znanja i vještine certificiranih Green Building Professionals-a

Polaznici cjelogodišnjeg programa, uz stjecanje međunarodno priznatog certifikata Green Building Professional koji ima svoju prepoznatljivost i vrijednost u svim zemljama naročito centralne i zapadne Europe, steći će znanje kojim će aktivno moći sudjelovati u kreiranju prostora po zelenim principima te time moći: ostvarivati niže troškove održavanja i maksimalne uštede energije stvarati prostore koji će maksimizirati zadovoljstvo i produktivnost njihovih korisnika koristiti materijale i opremu s najmanjim mogućim ugljičnim otiskom i štetnim djelovanjem na okoliš i korisnike objekata naučiti na koji način ocijeniti i procijeniti zeleni potencijal zgrade ili prostora saznati više o pravnom okviru i regulativi vezanoj za zelenu gradnju uvidjeti mogućnosti i prednosti iskorištenja prirodnih resursa poput sunčeve energije, vjetra i svjetla – u službi kvalitete prostora, kreiranja atmosfere te posljedično efikasnosti u korištenju energije saznati na koji način tijekom korištenja prostora prakticirati i promicati ekološke principe ponašanja prepoznati specifičnosti i sličnosti međunarodnih sustava certificiranja zelenih zgrada – LEED®, BREEAM te DGNB te još mnogo toga. Program uobičajeno sadrži 8 obaveznih i 4 izborna edukativna modula, a dizajniran je tako da među polaznicima potiče suradnju i interaktivnost, te dodatno povezuje domaće i strane stručnjake na području zelene gradnje.

StudioArtis green building

Znanja

Vještine

Ciljevi

Green building

Statistika zelene gradnje

  • USA
  • EU
  • CRO

1. Financijski aspekti zelenih zgrada, financiranje zelene gradnje, fondovi i poticaji (nacionalni i međunarodni)
2. Kreiranje i upravljanje zelenijim radnim i životnim prostorima
3. Upravljanje projektima zelene gradnje
4. Prostorno planiranje i urbanizam kao preduvjet zelene gradnje; odabir održive lokacije i upravljanje odabranom lokacijom
5. Održivi materijali i resursi
6. Pametne zgrade & dizajn interijera i svjetla
7. Principi planiranja, projektiranja i gradnje zelenih objekata
8. Pravni aspekti – EU standardi, domaća zakonska regulativa, međunarodni certifikati zelene gradnje

1. Living Building Challenge
2. Održive drvene konstrukcije u zelenim zgradama
3. Rekonstrukcija povijesnih (zaštićenih) građevina prema principima zelene gradnje
4. Efikasno upravljanje vodnim resursima
5. Energetski učinkovita ovojnica zgrade
6. Gotovo nul-energetske zgrade (nZEB)

Razvoj graditeljskog sektora uz praćenje Europske regulative u Hrvatskoj će zasigurno biti olakšan provedbom programa kao što je Green Building Professional i prijenosom znanja i primjera dobre prakse iz svijeta na naše tržište. Edukaciju naraštaja multidisciplinarnih stručnjaka za područje zelene gradnje posebno su podržali Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost Republike Hrvatske te Hrvatska komora arhitekata.

Tko su hrvatski Green Building Professionalci?

U tri godine održavanja edukativnog programa Green Building Professional ukupno je 85 studenata uspješno završilo program i dobilo certifikat Green Building Professional. Svoja znanja i dodatne kompetencije iz područja zelene gradnje spremni su prenositi u graditeljske projekte Hrvatske.

preloader